Искате ипотечен кредит? Без това няма да го получите

05.05.2022 Мирена Ипотечни кредити Споделете

Искате да купите мечтания от вас дом? Банката ще изисква няколко условия от вас, преди да одобри нужния жилищен кредит. Знаете ли кои са те и дали изпълнявате нужните условия за ипотечен кредит?

За по-добър преглед на това какви документи ще ви трябват и какво да имате предвид при посещение на банката, ви представяме този кратък списък.

Размерът на дохода е от значение

 

Едни от основите при ипотечни кредити условия е какъв е вашият доход. Ако доходите ви не са достатъчно високи, най-вероятно няма да получите одобрение. Банката трябва да е сигурна, че ще можете да плащате това финансово тежко задължение за целия срок.

Какво се включва в размера на дохода, оценен от банката? Ако сте наети, това е основно вашата заплата. При самонаети лица е различно. Те се оценяват от банката според бизнес приходите.

Други доходи обаче могат да бъдат основният доход. Например доходи от други видове фирми (като дружества с ограничена отговорност), доходи от упражняване на професия, но също и доходи от наем или пенсии.

Някои банки приемат и допълнителен доход. Приемат се и родителски надбавки, детски надбавки, пенсии, издръжка и други надбавки. Въпреки това, приемането на този специфичен доход варира. Всичко зависи от индивидуалните за ипотечен кредит условия на банката. Всички тези приходи трябва да могат да бъдат проверени. Следователно банката трябва да разполага с необходимите документи. Те включват доказателство за доход, данъчна декларация или потвърждение от Агенцията за социално осигуряване.

 

 писане документи

 

Какви са вашите разходи?

 

При кандидатстване за ипотечен кредит банката взема предвид и вашите редовни месечни разходи. Това са основно съществуващи ипотечни и потребителски кредити, но също и кредитни карти и овърдрафти по разплащателни сметки.

След приспадане на всички разходи трябва да имате определен финансов резерв, предвиден от закона, за да бъде одобрена ипотеката.

 

Дори в този случай видовете разходи, които отделните банки вземат предвид, се различават. Всяка банка се интересува основно от размера на текущите ви заеми, но също и от историята на погасяването и платежната дисциплина на погасените ви заеми.

Банките използват различни регистри и бази данни, за да ги проверяват. Кредитният регистър, регистърът на небанковите субекти, но също и собствените бази данни на банки и други финансови субекти са надеждни източници на тази информация.

 

подписване на договор

 

Взима се под внимание и възрастта

 

Възрастта няма значение. Това обаче не важи за ипотечните кредити в банките. Вашата възраст е един от параметрите, които ще повлияят на размера на ипотечния кредит. Отделните банки са определили възрастта, на която трябва да погасите кредита.

Тази възрастова граница няма единни правила. По принцип трябва да изплатите ипотеката си до 65 или 70 години. Така че, ако кандидатствате на по-голяма възраст, имате по-малко време за погасяване, което ще увеличи месечното ви плащане. Отделно повечето банки имат ограничения и за началната възраст, която е 23 години, но се правят изключения и при определени условя може да се финансира и кредитополучатели на по-ниска възраст.

 

мъж и жена нов дом

 

Стойност на имота

 

Имотът, който искате да финансирате, също е важен при оценката на ипотека. Най-важният параметър, който се разглежда при недвижим имот, е неговата стойност. Банката няма да ви предостави 100% от стойността, но ще се ръководи от законови ограничения. Настоящите банки предлагат 80-90% покритие. Останалото трябва да съфинансирате със собствени средства.

Покупката на имот, както и начинът за получаване на кредит за жилище за закупуването му е предизвикателство. В края му обаче ви очаква награда под формата на желаното ви жилище.