Защита и обработка на личните данни и права на субекта на данни

Във връзка със Закона за защита на личните данни и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (GDPR) KUPLIO, s.r.o. в качеството на Администратор на лични данни Ви предоставя, като заинтересовано лице, информация за тяхната обработка и за Вашите права.


Администратор на лични данни е KUPLIO s.r.o. със седалище: Ľ.Fullu 9A, 845 05 Bratislava, e-mail: info@kuplio.bg


С каква цел обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни само за целите, за които сте информирани. Какви Ваши лични данни обработваме и за какви цели зависи от начина, по който сте ни предоставили Вашите лични данни. Чрез нашия уеб сайт имате възможност да предоставите личните си данни по следните начини:I. Форма за регистрация


Чрез формата за регистрация имате възможност да се регистрирате в интернет портала KUPLIO.bg. В такъв случай ние обработваме Вашите лични данни само в степента, за целта и на посоченото тук основание:


Цел

Обем на обработената информация

Правно основание

Изпращане на нашите оферти за отстъпки до потребителите според техния профил, предпочитания и интереси.

Име, фамилия, e-mail адрес, година на раждане, пол, населено място, пощенски код, евентуално предпочитания и интереси

Необходими за изпълнение на Договора или необходими за предприемане на мерки, взети преди сключването на Договора по отношение на заявката Ви за регистрация

Изпращане на оферти за услуги на нашата фирма

E-mail адрес

Законен интерес, състоящ се в предлагане на съответните услуги


Предоставянето на тези лични данни от Ваша страна е напълно доброволно, но без да ги предоставени, не можем да Ви изпращаме оферти за отстъпки под формата на ваучери според Вашия профил, предпочитания и интереси.


Ние обработваме Вашите лични данни, въведени във формата за регистрация, за да можем да Ви предлагаме нашите услуги, подобни на тези, от които се интересувате. Имате право да възразите срещу обработването на личните данни с цел изпращане на нашите търговски предложения, въз основа на което незабавно ще спрем да изпращаме търговски оферти и да обработваме свързаните с тази цел Ваши лични данни. Също така, ние ще спрем да изпращаме тези търговски оферти и да обработваме Вашите лични данни в тази връзка, ако ни уведомите, че не желаете да получавате търговски оферти (например: като кликнете върху съответната връзка, която е посочена в края на всеки e-mail).Онлайн бюлетин „Новини по e-mail"


Чрез онлайн бюлетина получавате новини по e-mail от нас. В този случай ние обработваме Вашите лични данни в обхвата, за целта и на посоченото тук основание:


Цел

Обем на обработената информация

Правно основание

Изпращане на новини по e-mail

E-mail адрес, пол

Законен интерес да се свързваме с потребителите по тяхно желание


Предоставянето на тези лични данни от Ваша страна е напълно доброволно, но без да ги предоставите, няма да можем да Ви изпращаме новини на електронната поща.


Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни с цел изпращане на новини, въз основа на което ние незабавно ще спрем да изпращаме новини и да обработваме Вашите лични данни в тази връзка. Също така, ние ще спрем да изпращаме новини и да обработваме Вашите лични данни в тази връзка, ако ни уведомите, че не желаете да получавате новини (например: като кликнете върху съответната връзка, която е посочена в края на всеки e-mail).Форма за контакт за потребители


Чрез формата за контакт имате възможност да се свържете с нас. В този случай ние обработваме Вашите лични данни в обхвата, за целта и на посоченото тук основание:


Цел

Обем на обработената информация

Правно основание

Връзка с потенциални потребители, отговаряне на въпроси

Име, фамилия, телефонен номер, e-mail адрес, фирма, лични данни, предоставени в текста на съобщението.

Необходими за изпълнение на Договора или необходими за предприемане на мерки, взети преди сключването на Договора, свързани с необходимостта да се отговори на Ваши въпроси

Изпращане на оферта за услуги, предлагани от нашата фирма

E-mail адрес

Законен интерес, състоящ се в предлагане на съответните услуги


Предоставянето на тези лични данни от Ваша страна е напълно доброволно, но без да ги предоставите, няма да можем да Ви изпращаме новини и оферти.


Ние обработваме Вашите лични данни, въведени във формата за регистрация, за да можем да Ви предлагаме нашите услуги, подобни на тези, от които се интересувате. Имате право да възразите срещу обработването на личните данни с цел изпращане на нашите търговски предложения, въз основа на което незабавно ще спрем да изпращаме търговски оферти и да обработваме свързаните с тази цел Ваши лични данни. Също така, ние ще спрем да изпращаме тези търговски оферти и да обработваме Вашите лични данни в тази връзка, ако ни уведомите, че не желаете да получавате търговски оферти (например: като кликнете върху съответната връзка, която е посочена в края на всеки e-mail).Форма за контакт за клиенти


Чрез формата за контакт имате възможност да се свържете с нас. В такъв случай ние обработваме Вашите лични данни само в степента, за целта и на посоченото тук основание:


Цел

Обем на обработената информация

Правно основание

Контакт с потенциални клиенти

Име, фамилия, телефонен номер, e-mail адрес на лицето за контакт от страна на клиента

Необходими за изпълнение на Договора или необходими за предприемане на мерки, взети преди сключването на Договора по отношение на законен интерес да се отговори на въпроса на клиента

Изпращане на оферти за услуги, предлагани от нашата фирма

E-mail адрес

Законен интерес, състоящ се в предлагане на съответните услуги


Посочването на тези лични данни от Ваша страна е напълно доброволно, но без да ги предоставите, няма да можем да Ви изпратим новини и оферти.


Ние обработваме Вашите лични данни, въведени във формата за регистрация, за да можем да Ви предлагаме нашите услуги, подобни на тези, от които се интересувате. Имате право да възразите срещу обработването на личните данни с цел изпращане на нашите търговски предложения, въз основа на което незабавно ще спрем да изпращаме търговски оферти и да обработваме свързаните с тази цел Ваши лични данни. Също така, ние ще спрем да изпращаме тези търговски оферти и да обработваме Вашите лични данни в тази връзка, ако ни уведомите, че не желаете да получавате търговски оферти (например: като кликнете върху съответната връзка, която е посочена в края на всеки e-mail).Онлайн форма за получаване на ваучер за отстъпка


В онлайн формата имате възможност да въведете своя e-mail адрес, на който ние ще Ви изпратим ваучер за отстъпка. В този случай ние обработваме Вашите лични данни само в степента, за целта и от разрешението (въз основа на законно право), посочено по-долу:


Цел

Обем на обработената информация

Правно основание

Изпращане на ваучери за отстъпки

E-mail адрес

Правно основание на компанията да се свързва с клиента

Изпращане на оферти за услуги, предлагани от нашата фирма

E-mail адрес

Законен интерес, състоящ се в предлагане на съответните услуги


Предоставянето на тези лични данни от Ваша страна е напълно доброволно, но без да ги предоставите, няма да можем да Ви изпращаме ваучери за отстъпки.


Ние обработваме Вашите лични данни, въведени в онлайн формата, за да можем да Ви предлагаме нашите услуги, подобни на тези, от които се интересувате. Имате право да възразите срещу обработването на личните данни с цел изпращане на нашите търговски предложения, въз основа на което незабавно ще спрем да изпращаме търговски оферти и да обработваме свързаните с тази цел Ваши лични данни. Също така, ние ще спрем да изпращаме тези търговски оферти и да обработваме Вашите лични данни в тази връзка, ако ни уведомите, че не желаете да получавате търговски оферти (например: като кликнете върху съответната връзка, която е посочена в края на всеки e-mail).


Колко дълго обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни само за периода, които ни е необходим, за да изпълним услугата, за която са събрани Вашите данни. По-конкретно, периодът, през който обработваме Вашите лични данни, се определя както следва:


Цел

Време за обработка

Форма за регистрация

До момента на отмяна на регистрацията от страна на потребителя, обаче, максималният период е 5 години от последното влизане / регистрация

Електронна форма

До момента на отмяна на регистрацията от страна на потребителя, обаче, максималният период е 5 години от последното влизане / регистрация

Форма за контакт за потребители

До момента на отмяна на регистрацията от страна на потребителя, обаче, максималният период е 5 години от последното влизане / регистрация

Форма за контакт за клиенти

До момента на отмяна на регистрацията от страна на потребителя, обаче, максималният период е 5 години от последното влизане / регистрация


На кого изпращаме Вашите лични данни?

Ние не сме в състояние сами да изпълним всички предлагани услуги. Ето защо тук посочваме възможните получатели, както и обяснение защо може да се случи такова препращане на Вашите лични данни:


Получател

Причина за достъп

Лице, опериращо с нашия уеб сайт и софтуер (компютърни системи)

В момента ние използваме доставчик на софтуерни услуги, който обслужва нашия уеб сайт и компютърни системи.

Лице, осъществяващо изпращането на електронна поща

Възможно е да поверим на трето лице изпращането на електронна поща и с тази цел да му предоставим Вашия e-mail адрес.

Лице, осигуряващо работата на CRM системата

В момента ние използваме CRM система, чиято работа е осигурена от трета страна.


Бихме искали да ви уверим, че ще се съобразим с Вашето право на достъп до информация относно на кого, кога и с каква цел са изпратени личните Ви данни.Форма за регистрация за бизнес партньори


Чрез регистрационната форма Вие имате възможността да се регистрирате в клиентската секция на уеб портала KUPLIO.bg и да станете наш бизнес партньор. В такъв случай ние ще обработваме Вашите лични данни в степента, за целта и на посоченото тук основание:


Цел

Обем на обработената информация

Правно основание

Контакт с бизнес партньори

Име, фамилия, e-mail адрес, телефонен номер

Необходимост от изпълнението на Договора или необходимостта от предприемане на действия преди сключването на Договора като част от Вашето заявление за регистрация.

Търговски оферти, предлагани от нашата фирма

E-mail адрес

Законен интерес, състоящ се в предлагане на съответните услуги


Предоставянето на тези лични данни от Ваша страна е напълно доброволно, но без да ги предоставите, няма да можем да Ви изпращаме новини и оферти.


Ние обработваме Вашите лични данни, въведени във формата за регистрация, за да можем да Ви предлагаме нашите услуги, подобни на тези, от които се интересувате. Имате право да възразите срещу обработването на личните данни с цел изпращане на нашите търговски предложения, въз основа на което незабавно ще спрем да изпращаме търговски оферти и да обработваме свързаните с тази цел Ваши лични данни. Също така, ние ще спрем да изпращаме тези търговски оферти и да обработваме Вашите лични данни в тази връзка, ако ни уведомите, че не желаете да получавате търговски оферти (например: като кликнете върху съответната връзка, която е посочена в края на всеки e-mail).


Колко дълго обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни само за периода, които ни е необходим, за да изпълним услугата, за която са събрани Вашите данни. По-конкретно, периодът, през който обработваме Вашите лични данни, се определя както следва:


Цел

Време на обработка

Форма за регистрация

До момента на отмяна на регистрацията от страна на потребителя, обаче, максималният период е 5 години от последното влизане / регистрация

Електронна форма

До момента на отмяна на регистрацията от страна на потребителя, обаче, максималният период е 5 години от последното влизане / регистрация

Форма за контакт за потребители

До момента на отмяна на регистрацията от страна на потребителя, обаче, максималният период е 5 години от последното влизане / регистрация

Форма за контакт за клиенти

До момента на отмяна на регистрацията от страна на потребителя, обаче, максималният период е 5 години от последното влизане / регистрация

Форма за контакт за бизнес клиенти

До момента на отмяна на регистрацията от страна на потребителя, обаче, максималният период е 5 години от последното влизане / регистрация


На кого изпращаме Вашите лични данни?

Ние не сме в състояние сами да изпълним всички предлагани услуги. Ето защо тук посочваме възможните получатели, както и обяснение защо може да се случи такова препращане на Вашите лични данни:


Получатели

Причина за достъп

Лице, опериращо с нашия уеб сайт и софтуер (компютърни системи)

В момента ние използваме доставчик на софтуерни услуги, който обслужва нашия уеб сайт и компютърни системи.

Лице, осъществяващо изпращането на електронна поща

Възможно е да поверим на трето лице изпращането на електронна поща и с тази цел да му предоставим Вашия e-mail адрес.

Лице, осигуряващо работата на CRM системата

В момента ние използваме CRM система, чиято работа е осигурена от трета страна.

Лице, което осигурява нашата система за резервации

В момента ние използваме доставчик на система за резервации, който обслужва нашата система за резервации в ролята на доставчик.


Бихме искали да ви уверим, че ще се съобразим с Вашето право на достъп до информация относно на кого, кога и с каква цел са изпратени личните Ви данни.


Права на субекта на данни


Обновено на 01.02.2021